Пелети

peleti_001-large

Какво са дъвресните пелети

Дървесните букови и чамови пелети са твърдо гориво, представляващо малки цилиндрични гранули. ЕлМакс произвежда 100% букови и чамови пелети, клас А1, само от висококачествен дървен материал. Редица са предимствата при отопление с палети като: автоматично подаване на материал към горелката, както и малък отпадъчен продукт.
В момента дървестните пелетити са най-икономичния и енергоспестяващ начин за превръщане на биомасата в гориво с висока енергийна плътност и постоянно качество. Поради тази причина дървестните пелетити са една от най-бързо развиващите се форми на отопление в Европа и по целия свят.

32932038_1841543179200765_1090815560247148544_n

Характеристики

  • Диаметър – 6 мм
  • Калоричност – ≥ 5,2 kWh/kg
  • Влажност – 6 ÷ 8 %
  • Съдържание на пепел – < 0,7%
  • Плътност – 1,23 kg/dm3
  • Цена: 680 лв.