Фабрика

fabrika_001

Линия за производство на качествени букови пелети

Фирмата разполага с професионален екип състоящ се от 24 души, собствен транспорт за доставка в рамките на общините Тетевен и Ябланица. Главният офис на фирмата се намира на ул. „Бели Вит“ №70, град Тетевен. Капацитета на производство е до 20 тона пелети / ден.

Във фабриката ежедневно камиони доставят букова дървесина. Съдържащият се в дървесината лигнин, който се явява естествено лепило при температура над 100 °С, омеква и играе ролята на лепило, което държи пелетите във формата, в която са пресовани, като не добавяме допълнителни слепващи вещества.

32857584_1841543332534083_1187245792314785792_n

Едро смилане на дървесината

Целта на едрото смилане на дървесината е да се осигури дървесна маса с подходящ за последващия етап на сушене размер на отделните частици. Материалът минава през едра мелница, която го дроби до размери от 10-15 мм. По този начин гарантираме бързо и качествено изсушаване на суровината. Съхраняваме дървените частици в помещение с бетонен под, за да се избегне евентуално смесване с частици пясък или чакъл (поради съдържанието на влага в дървесината).

32900254_1841543182534098_6546181104347381760_n

Изсушаване на дървесината

Един от основните фактори, определящи качеството на пелетите, е осигуряване на суровина с подходящо влагосъдържание. Съдържанието на излишна влага в дървесината предопределя и получаването на пелети с по-висока влажност от препоръчителната, което ги прави неподходящи за използването им като гориво.
Използваме барабанна сушилня от която получаваме суровина с оптимална влажност около 10% +/- 1%. което е изключително важно за получаването на пелети с високо качество.
След изсушаването на суровината, тя се подава към мелница, където се раздробява до размер, подходящ за процеса на пресоване. Използвамв чукови мелници за уеднаквяването на частиците и раздробяването им до размери, по-малки от 4 mm.

32764290_1841543339200749_2035627538377605120_n

Оформяне на пелетите

Изсушената и смелена дървесина през дозатор се подава към пелет-преса за оформяне на дървесните гранули. Процесът на пресоване протича при високо налягане и температура. Съдържащият се в дървесината лигнин, който се явява естествено лепило при температура над 100 °С, омеква и позволява материалът да придобие друга форма. Така горещият лигнин играе ролята на лепило, което държи пелетите във формата, в която са пресовани, като не се изисква съответно добавянето на допълнителни слепващи вещества.

32738514_1841543305867419_8243249818323910656_n

Охлаждане на пелетите

Температурата на изсушените гранули, получени след пресоването, варира в границите между 70 – 90 °С. Колкото по-голяма е пресоващата сила, толкова по- висока е и температурата на гранулите, а съответно е по-високо и качеството им. Охлаждането на готовата продукция в охладител е необходимо за изсушаване и за окончателно втвърдяване на гранулите, което ги прави подходящи за съхраняване и транспортиране. Готовите пелети се съхраняват в биг-бегове или се пакетират, за да се избегне влошаване на тяхното качество. Чувалите се запечатват с нагряване и редят върху евро палета.