32722746_1841543199200763_7285939536901701632_n

За Фирмата

Фирма ЕлМакс е създадена през 2010 година и започва дейноста си в сферата на производство, продажба и доставяне на висококачествени букови пелети.

ЕлМакс произвежда 100% букови пелети от отбрана биомаса (букова дървесина) с голямо КПД при горене. Дейноста на фирмата обхваща всички производстени процеси – от белене на дървесните кори до пакетиране на готовия продукт. Пелетите на фирма ЕлМакс са тествани в акредитирана лаборатория и разполагат със сертификат за качество на готовия продукт – КЛАС А1. При тестването на продукта са установени ниски нива на процентно съдържания на влага и сяра, както и нисък процент на пепел след изгаряне. Големината на пелетите е от 15 мм до 25 мм. Готовите пелети се пакетират в чували от 15 кг всеки, което осигурява качество на доставения продукт.